חדיגה מודד מוסמך

 phone icon

מונחים והגדרות בתחום המדידות

כשמודד מוסמך מתחיל להסביר את שלבי העבודה ומה צריך לבצע במדידה הוא שוכך שצריך להסביר את הדברים במילים פשוטות יותר.

למשל אחרי תוספת בנייה מבקשים ממך מדידה נוספת , אתה מתקשר למודד מוסמך ומבקש ממנו מדידה . מודד מוסמך מתחיל לשאול לאיזה צורך ואיזה מפה צריכים.

להלן כמה הגדרות שימושיות לקהל הרחב , כך שיהיה לנו שפה משוטפת.

 

מודד מוסמך:מודד ממשלתי או מודד שבידו רשיון תקף לפי תקנות המודדים (מקצוע המדידה) התשמ"ב-1982.


מדידה : מדידה של נקודות בקרה אופקית , נקודת בקרה אנכית ומדידת מקרקעין לצורך הכנה ועדכון של מפה טופוגרפית ,מצבית , מפתצלום , מפה לצורך הסדר זכויות קניין , תוכנית לצורך רישום , קבלת היתר בנייה , מיפוי כללי , הכנת מפת רקע ומדידות הנדסיות על פני הקרקע ומתחתיה , וכן מדידה של מקרקעין עבור מערכות מידע גאוגרפי או אחסון במאגרי מידע.


תבליט: תיאור צורת פני הקרקע באמצעות קווי גובה , או סימנים.

תכסית: תיאור פרטים הנמצאים בשטח.

מפה טופוגרפית: היא מפה ערוכה בקנ"מ , המראה את התכסית התבליט והתשתית הגאודטית בשטח הקרקע הנכלל בגבולות אותה מפה.

מפה מצבית: היא מפה טופוגרפית ללא תבליט.

קווי בניין: הן קווים דמיוניים התוחמים בתוכם את המבנה שהולכים לבנות , קווים אלו נקבעים לפי תכנית הביסוס שחלה במקום "מפורטת" ,מותר לך להלביש בתוכן את הבניין ולא לחרוג מהם.

קווי מבנה: אלו הן פינות המבנה עצמו כך שלא יחרגו מקוו בניין.

אפס-אפס: גובה אבסולוטי מתוכנן לגובה רצפה שנותן המתכנן לרצפת קומה 1 או מרתף , המתכנן קובע גובה זה לפי גבהים שנמצאים במפה המצבית שנערכה לצורך תכנון.

קומת מסד: זו הקומה הראשונה שמקים הקבלן (מרתף או קומה 1) , מבצע מודד מוסמך ביקורת מסד על מנת לבדוק את הקבלן שלא חרג מקווי הבניין ושבנה בגובה האפס-אפס המבוקש.

סימון קלונסאות: קלונסאות הן בסיס הבניין קלונסאות נתחמות בתוך קווי המבנה ולא חורגים ממנו אלה במידה ויש פרגולה שנתמכת על עמודים , קבלנים מעדיפים שמודד מוסמך יסמן אותן על מנת למנוע טעויות.

מדידה לצורך קבלת טופס 4': מדידה טופוגרפית שעורכים אחרי סיום הבנייה והקמת הגדרות שסובבים את הבניין , עדיף לעשות אותה אחרי סיום פיתוח וגינון.

 

מפת תצלום: מפה טופוגרפית מצבית או מפת רקע המשורטטת או מודפסת על רקע אורתופוטו.

אורתופוטו: תמונת רסטר מיושרת של המציאות , בכל פקסל מוזז על פי היטל אורתוגונלי.

מפת רקע: מפה טופוגרפית המשמשת כרקע לתוכנית מיקומית או תוכנית מפורטת או תכנית רישום לצורכי ציבור.

ממ"ג: היא מערכת ממוחשבת המכילה מידע מכל סוג שהוא ובה כל פרוט מידע קשור למקומים הגיאוגרפיים באמצעות קוא'.

מדידת מיקום יחסי: מדידת וקטורים בעזרת שני מקלטי GPS לפחות המופעלים בו-זמנית וקולטים מידע מאותם לווינים.

מדידות קדסטרליות: קדסטריון-דפדפת (יוונית) , שיטת רישום כללית , שיטטית ומעודכנת. הכוללת מידע בעניין חלקות קרקע , הגבולות , השטחים , הבעלים ושעבודים שרובצים עליהם.

חלקת קרקע: מגרש שניתן לזיהוי כיחידת רישום , מטע , שדה ,חלקה אוו משק.

מגרש: מוצר תכנוני שנוצר אחרי חלוקת חלקת הקרקע.

מדידות ""GPS : שיטת גאודזיה לווינית , המבוססת על השימוש בלווייני GPS .

"GPS" : מערכת לווינית המיועדת לביצוע ניווט והגדרת מיקום גאודטי.

כנון תשתית, הנדסת משאבי מים וסביבה של מבנים הקשורים במים: צינורות מים, סכרים, נמלים, שוברי גלים, מתקני התפלה, מתקני טיהור שפכים ועוד. הנדסת הסביבה: בקרת איכות מים, מערכות אקווטאיות וסביבה ימית, הידרולוגיה, אספקת מים, מערכות שפכים, טכנולוגיות טיפול במים ובשפכים, טכנולוגיות טיפול בפסולת מתעשייה, בקרת איכות קרקע, עקרונות השבה ומחזור שפכים ופסולת, דיני איכות הסביבה, ביוטכנולוגיה סביבתית, איכות האוויר ובקרת זיהומים אטמוספיריים.

הנדסה חקלאית תחום הכולל, מים וקרקע בחקלאות ובסביבה פתוחה. מערכות מכניות - מכונות שדה וטיפול בתוצרת.  הנדסת מיפוי וגיא אינפורמציה (הנדסת מדידות)מיפוי וגיאו-אינפורמציה הינו מדע מדויק בין-תחומי העוסק בקביעת מיקום על פני כדור הארץ ובחלל, ובניתוח ועיבוד מידע מרחבי , מדידת מקרקעין , מודד מוסמך , מודד , משרד מדידות , מדידות טופוגרפיות , שירותי מדידה. מתמטיקה, פיזיקה, מדעי המחשב, גיאודזיה ומדעים פלנטאריים הינם חלק מהמדעים המשיקים לתחומי הגיאו-אינפורמציה ומשולבים בתוכניות הלימוד להכשרת מהנדסים בתחום.

הנדסת מיפוי וגיאו-אינפורמציה מהווה את הבסיס למערכות מודרניות למיפוי, לניהול ופיתוח תשתיות הבינוי, התחבורה, הטלקומוניקציה והאנרגיה, ולפיתוח מערכות מדויקות למודיעין ושליטה. נגישות המידע המרחבי, ההנדסי והגיאוגרפי ומערכות המחשוב המהיר והאינטרנט הפכו מידע זה לאלמנט חשוב בתעשיות המידע המודרני. חשיבות זו באה לידי ביטוי הן בתחום הפצת המידע והן בתחום פיתוח יישומים.

האתר נבנה במערכת 2all בניית אתרים